สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

01302020 ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ E-Voting

Admin |  2020-01-30 17:18:07 |  2572 |  0 |  0 

โลโก้สภาเทคนิค copy.png

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ E-Voting

เลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 4-17 มีนาคม 2563

ขั้นตอนการ Vote.png

 

ลงโดย อนุกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

30 มกราคม 2563

 

รายการไฟล์แนบ :
01302020 ขั้นตอนการลงคะเเนนเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ (E-VOTING).pdf ( Filesize : 1002 KB )