สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

White-Vote, White-Election รณรงค์การเลือกตั้งที่ขาวสะอาดไปกับการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

Admin |  2020-02-06 21:47:04 |  1116 |  0 |  0 

การเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2563-2566

White-Vote, White-Election ในการเลือกตั้งไปกับสภาเทคนิคการแพทย์

p_pic2_315.jpg

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการเเพทย์ เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการเเพทย์ วาระที่ 6 พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566

          ให้สมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

  1. เข้าไปลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์เลือกวิธีการลงคะแนนได้ที่ https://evoting.iapp.co.th
  2. โปรดอ่านรายละเอียดและทำความเข้าใจได้ที่เอกสารประกาศแนบได้ที่ http://www.mtcouncil.org/site/content/view/1259

    ข้อควรรู้

  3. ท่านที่เป็นสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์แล้ว (มีบัตรสมาชิก/ใบรับรองการเป็นสมาชิก) ไม่ว่าใบประกอบวิชาชีพของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ท่านยังคงสถานะการเป็นสมาชิกที่มีสิทธิในการเลือกตั้งครั้งนี้
  4. บัตรเลือกตั้งที่จัดส่งทางไปรษณีย์ จะส่งตามที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลสมาชิก โดยบัตรจะเริ่มส่งในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป กรณีที่ไม่ได้รับหลังวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ให้โทรติดต่อเจ้าหน้าที่สภาฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0928498510  เพื่อตรวจสอบและขอให้ออกบัตรเลือกตั้งฉบับใหม่ทดแทนได้  
  5. การลงคะแนนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการเลือกตั้งตามวิธีนั้น ๆ เพื่อมิให้เป็นบัตรเสีย