สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สภาเทคนิคการแพทย์ กรรมการสภาฯ เจ้าหน้าที่สภาฯ และนักเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศ ขอร่วมแต่งกาย / แสดงสัญลักษณ์ การไว้ทุกข์ให้กับผู้เสียชีวิตทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่

Admin |  2020-02-11 07:46:24 |  1222 |  0 |  0 

logo สภาขาวดำ.png

จากเหตุการณ์การสูญเสียครั้งใหญ่ที่จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น

สภาเทคนิคการแพทย์ กรรมการสภาฯ เจ้าหน้าที่สภาฯ และนักเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศ

ขอร่วมแต่งกาย / แสดงสัญลักษณ์ การไว้ทุกข์ ให้กับผู้เสียชีวิตทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่

จากเหตุการณ์การสูญเสียที่จังหวัดนครราชสีมา

ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

เพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตและเจ้าหน้าที่ที่เสียสละชีวิต

และเพื่อเป็นการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสีย

จากเหตุการณ์ดังกล่าว

ไว้ทุกข์.jpg

 

ทั้งนี้สภาเทคนิคการแพทย์ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร สื่อมวลชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความชื่นชม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

แก่เจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง 

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 สภากาชาดไทย  

เจ้าหน้าที่งานธนาคารเลือด เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ทุกท่าน 

ที่ร่วมมือร่วมใจ รวมพลัง รับมือกับสถานการณ์ในครั้งนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดี