สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

02112020 ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่6 พ.ศ.2563-พ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ (E-Voting) และระบบไปรษณีย์

Admin |  2020-02-11 17:38:47 |  5132 |  0 |  0 

โลโก้สภา.jpg

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

วาระที่6 พ.ศ.2563-พ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ (E-Voting) และระบบไปรษณีย์

ประกาศ.png

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ 6 (พ.ศ.2563- พ.ศ.2566)

ผ่านระบบไปรษณีย์ จำนวน 11,391 ราย ตรวจสอบได้ตามลิ้งค์แนบ https://drive.google.com/file/d/1ggDBV34KuVNhqDz1zVQiRBxiBl6a21qj/view?usp=sharing

ผ่านระบบออนไลน์ (E-Voting) จำนวน 7,658 ราย ตรวจสอบได้ตามลิ้งค์แนบ https://drive.google.com/file/d/1wN2HN-Bwrtu9lNQKoFYYEB9rX8jZB8TX/view?usp=sharing

หากไม่มีรายชื่อ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่ม ติดต่อนางสาววัชรี คิดขยัน เปอร์โทรศัพท์ 09 2849 8510 ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

อ สมชาย.png

รองศาสตราจารย์ สมชาย วิริยะยุทธกร

ประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

ลงประกาศโดยอนุกรรมการสารสนเทศและการสื่อสารองค์กร

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

 

รายการไฟล์แนบ :
02112020 ประกาศรายชื่อ post edit 11-2-63 ลงเว็ป.pdf ( Filesize : 2 MB )
02112020 ประกาศรายชื่อ e-vote edit 11-2-63 ลงเว็ป.pdf ( Filesize : 3 MB )