สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

อนุกรรมการอำนวยการการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ 6 พ.ศ.2563-พ.ศ.2566 ใช้เวลา 2 วันเตรียมเอกสารเลือกตั้งหมื่นกว่าชุดส่งไปรษณีย์ให้สมาชิกเรียบร้อยแล้ว

Admin |  2020-02-15 20:06:59 |  655 |  0 |  0 

โลโก้สภา.jpg

คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ 6 ได้จัดส่งเอกสารเลือกตั้งให้สมาชิกที่ลงทะเบียนเลือกตั้งแบบไปรษณีย์จำนวนหมื่นกว่าราย เรียบร้อยแล้ว

เลือกตั้ง10.jpg

ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ระดมเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ จาก 2 มหาวิทยาลัย ได้แก่ นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 18 คน มาช่วยงานในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ และนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 27 คน มาช่วยในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

เลือกตั้ง5.jpg

 

เลือกตั้ง.jpg

เจ้าหน้าที่ และน้องนักศึกษาช่วยกันเตรียมเอกสาร จัดบรรจุซอง ปิดซอง และติดฉลากชื่อและที่อยู่ ส่งไปรษณีย์ นนทบุรี จนเสร็จเรียบร้อยเมื่อคืนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

เลือกตั้ง12.jpg     เลือกตั้ง4.jpg     

เลือกตั้ง6.jpg     เลือกตั้ง2.jpg

เลือกตั้ง13.jpg     เลือกตั้ง14.jpg

เลือกตั้ง9.jpg     เลือกตั้ง1.jpg

ในการจัดเตรียมเอกสารจำนวนหมื่นกว่าราย ถูกจัดบรรจุซอง ปิดซอง และติดฉลากชื่อและที่อยู่ ภายใน 2 วัน อาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ หากท่านสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความจำนงค์เลือกตั้งทางไปรษณีย์แล้ว ยังไม่ไดรับเอกสาร หรือได้รับเอกสารแล้วพบว่าหมายเลขบนซองและใบลงคะแนนไม่ตรงกัน โปรดติดต่อมาที่ นางสาววัชรี คิดขยัน สภาเทคนิคการแพทย์ 09-2849-8510 ในวันและเวลาราชการ ก่อนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ขอบคุณน้องๆ นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มาช่วยจนงานสำเร็จไปด้วยดี

เลือกตั้ง8.jpg

 

อนุกรรมการสารสนเทศและการสื่อสารองค์กร

15 กุมภาพันธ์ 2563