สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ทดสอบระบบ E-Voting ครั้งที่ 1

Admin |  2020-02-24 16:21:19 |  1842 |  0 |  0 

E-VOTE1.jpg

ทดสอบระบบ E-Voting ครั้งที่ 1 คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ฯ ได้ทำการทดสอบระบบ E-Voting ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สภาเทคนิคการแพทย์

E-VOTE3.jpg

 

E-VOTE4.jpg