สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ 4/2563 เรื่อง ผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2563

Admin |  2020-02-28 00:00:01 |  949 |  0 |  0 

โลโก้สภาเทคนิค copy.png

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ 4/2563

เรื่อง ผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ครั้งที่ 1/2563

 

ผลสอบ 1-2563.jpg

ผลสอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งมหาวิทยาลัยภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 143 คน ขอประกาศผู้สอบผ่านจำนวน 26 คน ตามประกาศแนบ

รายการไฟล์แนบ :
1-2563ประกาศผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์.pdf ( Filesize : 2 MB )