สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้งระบบออนไลน์ e-voting กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ 6 พ.ศ.2563-2566

Admin |  2020-03-17 23:34:11 |  2089 |  0 |  0 

โลโก้สภาเทคนิค copy.png

อนุกรรมการอำนวยการการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

ประกาศผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้งระบบออนไลน์ e-voting

กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ 6 พ.ศ.2563-2566

 

รายละเอียดผู้ใช้สิทธิตามลิ้งค์ https://drive.google.com/file/d/1mB4_f9j7bKR5u7P_O56V8IfTqTo6KCzO/view?usp=sharing

รายการไฟล์แนบ :
03172563 สรุปผู้ใช้สิทธ MTC_EVOTING_FINALCAST_CLEANED ขึ้นเว็ป.pdf ( Filesize : 476 KB )