สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

Admin |  2020-03-18 22:49:47 |  1480 |  0 |  0 

โลโก้สภาเทคนิค copy.png

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

วาระที่ 6 พ.ศ. 2563- พ.ศ.2566

เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ 6 2563- พ.ศ.2566

ประกาศ3.png

ข้อ 1.png

ข้อ 2.png

ข้อ 3.png

 

ประกาศ2.png

รายละเอียดประกาศ https://drive.google.com/file/d/1o5ZPlBt5saEXDPydOxbP_wpylubjThuv/view?usp=sharing

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาฯ ขึ้นเว็ป.pdf ( Filesize : 4 MB )