สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่องการขยายเวลารับรองระบบงานคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน สภาเทคนิคการแพทย์ ในสถานการณ์การระบาดของ Covid-19

Admin |  2020-03-27 00:30:22 |  1537 |  0 |  0 

ประกาศ LA.png

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศขยายเวลารับรอง LA - Covid-19.pdf ( Filesize : 135 KB )