สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศเลื่อนการอบรมในหลักสูตร MTC-LA 2563 และยกเลิกกำหนดการการตรวจประเมินห้องสภาเทคนิคการแพทย์ เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของ COVID-19

Admin |  2020-04-01 20:32:17 |  797 |  0 |  0 

เลื่อน.png

ยกเลิก.png

รายการไฟล์แนบ :
04012020ประกาศยกเลิกการตรวจประเมิน - Covid-19.pdf ( Filesize : 856 KB )
04012020ประกาศเลื่อนการอบรม - Covid-19.pdf ( Filesize : 668 KB )