สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

คำแนะนำที่เกี่ยวกับโรค COVID-19 ทั้งในส่วนของประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

Admin |  2020-04-05 15:38:56 |  3679 |  0 |  0 

โลโก้สภาเทคนิค copy.png

สภาเทคนิคการแพทย์

โดยคณะทำงานวิชาการด้านโรคติดเชื้อ

ได้จัดทำคำแนะนำที่เกี่ยวกับโรค COVID-19 ทั้งในส่วนของประชาชนทั่วไป

COVID1.jpg

 

ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในการใช้ประโยชน์เพื่อสู้กับโรค COVID-19 ร่วมกัน

COVID2.jpg

 

COVID3.jpg

 

 

อนุกรรมการวิชาการ ได้จัดทำคำแนะนำการเลือกใช้ PPE

COVID5.jpg

COVID4.jpg

 

 

พร้อมกันนี้ขอส่งกำลังใจให้นักเทคนิคการแพทย์ไทย สู้ภัย COVID-19 ไปด้วยกัน

COVID0.jpg

 

ลงสื่อสารโดยอนุกรรมการสารสนเทศและการสื่อสารองค์กร

สภาเทคนิคการแพทย์

5 เมษายน 2563