สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ประสานแพทยสภาทำประกันการติดเชื้อหรือเสียชีวิตจากโรค COVID-19 ให้นักเทคนิคการแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกคน

Admin |  2020-04-13 15:24:00 |  6137 |  0 |  0 

ในการประชุมกรรมการสภาวาระ 6 ที่ 1/2563 คณะกรรมการสภาได้มีการหารือเรื่องการทำประกันให้กับนักเทคนิคการแพทย์กรณีติดเชื้อหรือเสียชีวิตจากโรค COVID-19 โดยมอบหมายให้นายกสภาเทคนิคการแพทย์ (ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์)ประสานกับนายกแพทยสภา (ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์) ในการขอเข้าร่วมโครงการทำประกันแบบหมู่ให้กับนักเทคนิคการแพทย์ ซึ่งทางแพทยสภาได้เห็นชอบในหลักการให้เข้าร่วมโครงการ โดยยอดผู้ประกันตนเป็นเทคนิคการแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุประมาณ 15,000 ราย

ข้อมูลประชาสัมพันธ์จากแหล่งข่าวต่างๆ

จส.100

https://www.js100.com/en/site/post_share/view/85702?fbclid=IwAR2nZknwXAj6uo6zPCv1CWNFdMFF4pF6W5er25Ztvq6CKcG2ILciehUhFOY

เนชั่น22

https://www.nationtv.tv/main/content/378770195/?utm_source=inner&utm_medium=auto_tiein&utm_campaign=breaking_news

สยามธุรกิจ

https://bit.ly/3b7cjno

ฐานเศรษฐกิจ

https://bit.ly/2XxEU1w

ประชาชาติธุรกิจ

https://bit.ly/2wz8xUU

สยามรัฐ

https://bit.ly/34Dgxkn

กรุงเทพธุรกิจ

https://bit.ly/3ehRrMp

หุ้นสมาร์ท

https://bit.ly/34usrgv

เกาะกระแสเศรษฐกิจ

https://bit.ly/2Rz8a43

Bus and Truck

https://bit.ly/2yaFw2i

1586767540764.jpg