สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ธอส. ประกาศยกดอกเบี้ย 4 เดือนและลดดอกเบี้ยให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

Admin |  2020-04-13 17:13:51 |  1688 |  0 |  0 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศยกระดับความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่ลูกค้าของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในมาตรการที่ 5 โดยหลังจากพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 4 เดือนแล้ว ธนาคารจะยกดอกเบี้ยที่พักชำระไว้ทั้ง 4 เดือนให้กับลูกค้า เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากู้ตามสัญญา สำหรับกลุ่มลูกค้าทุกวัตถุประสงค์การกู้ที่มีวงเงินกู้ทุกบัญชีรวมกัน ไม่เกิน 3 ล้านบาท และมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 35,000 บาท ครอบคลุมลูกค้า 1.1 ล้านบัญชี ทั้งสถานะบัญชีปกติ และสถานะบัญชีดอกเบี้ยผิดนัดหรือสถานะกฎหมาย และเตรียมกรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท จัดทำมาตรการที่ 6 พักชำระเงินต้นระยะเวลา 4 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 1.00% ต่อปี สำหรับ "บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข" แจ้งความประสงค์ เข้ามาตรการผ่าน Mobile Application : GHB ALL ตั้งแต่วันที่ 13 - 30 เมษายน 2563  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ghbank.co.th/news/detail/public-relations/ghb-press-covid-6 AW_GHBALL_Covid_ms6.jpg