สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ชมรมศิษย์เก่าวัดสุทธิวรารามรุ่น 67 กับศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ม.ช.รหัส 22 บริจาค face shield ชนิดตัดแสงรบกวนจำนวน 1000 ชิ้นให้กับโรงพยาบาล

Admin |  2020-04-21 15:00:33 |  590 |  0 |  0 

ชมรมศิษย์เก่าวัดสุทธิวรารามรุ่น 67 กับศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 22 โดยนายศักดิ์ชัย พันธ์ุเรืองสกาว บริจาค face shield ชนิดตัดแสงรบกวน โดยใช้พลาสติกที่ไม่เกิดเงารบกวนการมอง และใช้ ผ้า PVC เย็บ กุ้นขอบอย่างดี จำนวน1000 ชิ้นให้สภาเทคนิคการแพทย์แจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลที่แจ้งความจำนง โดยสามารถแจ้งความจำนงได้ที่สภาเทคนิคการแพทย์

 

อีเมล medtechcouncil@gmail.com

โทรศัพท์ 092-8498510

หรือช่องทางไลน์ของสภาฯ

 

S__18972694.jpgS__18972697.jpgS__18972703.jpg