สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศตำแหน่งข้าราชการตามมติ ครม 7 เมษายน 2563

Admin |  2020-04-21 15:19:42 |  18229 |  0 |  0 

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 63  หลังรับตำแหน่ง นางศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล  อุปนายกคนที่ 1 ได้ติดตามข่าวจากหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขได้ข้อมูลยืนยันว่าจำนวนตัวเลขตำแหน่งที่ขอบรรจุข้าราชการนักเทคนิคการแพทย์จำนวน 1,437 ตำแหน่งนั้น  มาจากรายชื่อที่อยู่ในระบบก่อนวันที่ 3 เมษายน 2563  ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้กรอกข้อมูลเข้าระบบ   หากโรงพยาบาล/หน่วยงานได้บันทึกข้อมูลมาก่อนการรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอจำนวนขอตำแหน่งก็จะได้สิทธิ์ตามนั้น

ทั้งนี้แนะนำให้ท่านดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการบรรจุข้าราชการ ตามสิทธิ นั้น ดังนี้

  1. ตรวจสอบชื่อตนเองได้จากเว็บไซต์ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( https://nonhr.moph.go.th ) หรือเว็บไซต์ ของ กรมต่างๆ 

  2. ระหว่างที่รอการบรรจุไม่ควรเคลื่อนย้ายหน่วยงาน หรือเปลี่ยนแปลงการจ้าง

  3. การบรรจุต้องใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ไม่หมดอายุ กรุณาตรวจสอบและเตรียมไว้ให้พร้อม

สำหรับนักเทคนิคการแพทย์ที่รับการจ้างแบบรายเดือนที่ไม่มีข้อมูลในระบบเนื่องจากยังไม่ได้กรอกข้อมูลไว้ ให้ติดต่อนักทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานที่สังกัดอยู่เพื่อนำข้อมูลเข้าระบบไว้ก่อนเพื่อประโยชน์ของท่านในอนาคต