สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ขอเชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น หมอชนะ เพื่อลดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

Admin |  2020-04-28 22:14:29 |  6239 |  0 |  0 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) (สรพ.) ขอเชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน หมอชนะ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 โดยสามารถ QR code เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

Screen Shot 2563-04-28 at 22.10.48.jpg Screenshot_20200428_221015.jpg

187 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น หมอชนะ1.png

187 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น หมอชนะ2.png