สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สื่อจากใจ...ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์วาระ 6 ปี 2563-2566

Admin |  2020-04-30 18:40:51 |  3152 |  0 |  0 

ในวาระขึ้นรับตำแหน่งนายกสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ 6 ปี 2563-2566 ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ ขอส่งความปรารถนาดีและกำลังใจให้กับสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19 และให้คำมั่นในการประสานงานกับคณะกรรมการและคณะทำงานจากหลายภาคส่วนในการผลักดันแนวนโยบายต่างๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์