สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

11 สภาวิชาชีพ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง "การเตรียมตัวรับ New normal หลังวิกฤติไวรัสโควิด-19"

Admin |  2020-05-07 20:15:23 |  3461 |  0 |  0 

11 สภาวิชาชีพ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาเรื่อง "การเตรียมตัวรับ New normal หลังวิกฤติไวรัสโควิด-19" ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Cisco Webex

ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR4BiQlsimLlP5V4ERUgqaHsdJEqalrhdCIjbgUA4tCP2RjQ/viewform หรือแสกน QR Code ด้านล่าง

S__19439623.jpg

S__19439624.jpg

S__19439625.jpg

S__19439627.jpg

S__19439628.jpg

S__19439629.jpg

S__19439630.jpg

S__19439631.jpg