สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

การบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับราชการตามอัตราข้าราชตั้งใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี

Admin |  2020-05-15 23:55:51 |  5865 |  0 |  0 

ครม.เห็นชอบอนุมัติตำแหน่งข้าราชการตั้งใหม่สำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 38,105 อัตราแบ่งเป็นสามระยะ โดยสำนักปลัดฯ ได้ส่งคุณสมบัติของบุคลากรที่จะเข้ารับการบรรจุให้สำนักงานก.พ.กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการภายในเดือนพ.ค.นี้

ว980-15พค63-หนังสือ-สสจ-รพศ-รพท-บรรจุCOVID19.png

 

รายการไฟล์แนบ :
ว980-15พค63-หนังสือ-สสจ-รพศ-รพท-บรรจุCOVID19.pdf ( Filesize : 266 KB )