สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศรายชื่อสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับการเห็นชอบให้จัดการเรียนการสอน รอบละ ๑ ปี ในปีการศึกษา ๒๕๖๓

Admin |  2020-05-19 16:19:40 |  673 |  0 |  0 

สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ดำเนินการจัดการเรียนการสอน รอบละ ๑ ปี ในปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศ 14-63 ประกาศสถาบันที่ ให้ความเห็นชอบกา.png

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศ 14-63 ประกาศสถาบันที่ ให้ความเห็นชอบกา.pdf ( Filesize : 38 KB )