สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยราชวิทยาลัยเทคนิคการแพทย์

Admin |  2020-05-21 11:13:17 |  1381 |  0 |  0 

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยราชวิทยาลัยเทคนิคการแพทย์ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ในระบบ Google form ดังลิงค์ด้านล่าง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างสูง

https://forms.gle/R8M7xEBf2DatviF68

รายการไฟล์แนบ :
3.2.1 ???? ???? ังคับสภาเทคนิคการเเพทย์ ว่าด้วยราชวิทยาลัย.pdf ( Filesize : 88 KB )