สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ที่ 25/2563 เรื่อง ขยายการรับสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

Admin |  2020-05-22 00:30:00 |  3683 |  0 |  0 

โลโก้สภาเทคนิค copy.png

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์

ที่ 25/2563

เรื่อง ขยายการรับสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

 

          ตามที่ สภาเทคนิคการแพทย์ได้ออกประกาศสภาฯ ที่ 6/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่องรับสมัครและการสอบความรู้ครั้งที่ 2/2563 โดยประกาศหลักเกณฑ์ ในการรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อรับสมัครบุคคลเข้าสอบความรู้สำหรับขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ประจำปี พ.ศ.2563 นั้น

          เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในประเทศทำให้การดำเนินการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ขยายเวลาการรับสมัคร

จากเดิม รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน ถึง 1 มิถุนายน 2563 ขยายเวลาการรับสมัครความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ  ถึงวันที่ 24  มิถุนายน  2563

วัน เวลา และสถานที่สอบ 

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563

สนามสอบกรุงเทพ และปริมณฑล:  ม.มหิดล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.รังสิต, ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และม.ธรรมศาสตร์

สนามสอบต่างจังหวัด:   ม.เชียงใหม่, ม.ขอนแก่น, ม.นเรศวร, ม.วลัยลักษณ์, ม.สงขลานครินทร์ ม.พะเยา และม.บูรพา

 

ลายเซ็นพี่เจิด.png

ดูรายละเอียดการประกาศที่ลิ้งค์ / ไฟล์แนบ https://drive.google.com/open?id=137_BiDKoKM466Nl0IrRzh9zvde-yhQuJ

ลิ้งค์รับสมัครสอบ http://www.mtc.or.th/exam1.php

 

 

รายการไฟล์แนบ :
25-2563 เรื่อง เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ.pdf ( Filesize : 106 KB )