สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

การอบรม MTC-LA กรกฎาคม - กันยายน 63

Admin |  2020-06-19 22:02:56 |  787 |  0 |  0 

Picture3.jpg

MTC-LA 01 รุ่นที่ 33  20-21 กรกฎาคม 2563

    ——————————————————

  - MTC-LA 02 รุ่นที่ 31  17-19 สิงหาคม 2563   

——————————————————

- MTC-LA 09 รุ่นที่ 14  28 สิงหาคม 2563

——————————————————

- MTC-LA 08 Plus รุ่นที่ 20  17-19 กันยายน 2563

"สำหรับผู้ที่มาอบรมให้เตรียม Note Book  และข้อมูล, กราฟข้อมูลผล  IQC ในเดือนที่ทำ EQA   พร้อม %CV ในแต่ละเดือนของหน่วยงานมาด้วย สำหรับใช้ในการทำ Workshop ในวันที่ 2 และ 3 ของการอบรม"

——————————————————   

การอบรมทั้ง 4 หลักสูตรจัดที่  @ รร.เบสท์เวสเทิร์น ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

 

ท่านสามารถโหลดแบบฟอร์มจอง รร.เบสท์เวสเทิร์น  ได้ที่เอกสารแนบบด้านล่างนี้

 

1548235572.jpg

รายการไฟล์แนบ :
แบบฟอร์มจองห้องโรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ -MTC LA 01 รุ่นที่ 33.pdf ( Filesize : 347 KB )
แบบฟอร์มจองห้องโรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ -MTC LA 02 รุ่นที่ 31.pdf ( Filesize : 347 KB )
แบบฟอร์มจองห้องโรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ -MTC LA 08 Plus รุ่นที่ 20.pdf ( Filesize : 349 KB )
แบบฟอร์มจองห้องโรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ -MTC LA 09 รุ่นที่ 14.pdf ( Filesize : 346 KB )