สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายและเสวนาออนไลน์เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย วันที่ 29 มิถุนายน 2563 หัวข้อ Pitfall ของการตรวจ Molecular & Immunological tests ต่อโรค COVID-19 เวลา 13.00-15.30 น.

Admin |  2020-06-23 08:11:12 |  1248 |  0 |  0 
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน “วันเทคนิคการแพทย์ไทย”
สภาเทคนิคการแพทย์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “Pitfall ของการตรวจ molecular และ immunological test ต่อโรค COVID-19 ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์” ผ่านทาง facebook live ที่เพจ The Medical Technology Council ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-15.30 น.
มีคะแนน CMTE 2.5 คะแนนสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาที่ https://bit.ly/mtcouncilcovid19

MTC online conference-1.jpgMTC-online-conference-back-1.jpg