สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

เชิญดาวน์โหลดเอกสารแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยสำหรับงานบริการทางเทคนิคการแพทย์ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

Admin |  2020-06-29 07:24:18 |  6646 |  0 |  0 

เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ (2563-2566) ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยสำหรับงานบริการทางเทคนิคการแพทย์ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางห้องปฏิบัติการ

 

coverแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในงานเทคนิคกา.png

 

 

รายการไฟล์แนบ :
แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในงานเทคนิคกา.pdf ( Filesize : 587 KB )