สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ด่วน!!!!!! สภาเทคนิคการแพทย์มอบความช่วยเหลือสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมด้วยเงินจากกองทุนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

Admin |  2020-08-05 18:43:58 |  1453 |  0 |  0 

ด่วน!!!!!! สภาเทคนิคการแพทย์ให้ความช่วยเหลือสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมด้วยเงินจากกองทุนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม สำหรับครั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย (สมาชิกสมาคมสามารถรับความช่วยเหลือจากทางสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ ได้อีกหนึ่งช่องทาง)

ทั้งนี้ขอให้ผู้ประสงค์รับความช่วยเหลือกรอกแบบขอรับความช่วยเหลือ (download ได้ในบทความนี้) พร้อมเอกสารแนบ ภาพถ่ายความเสียหาย โดยมีผู้รับรองเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ในพื้นที่  ระดับ รพช รพท รพศ และ รพ./สำนัก/สถาบัน สังกัด กรมหรือ ผู้อำนวยการของหน่วยงานนั้นๆ ในกรณีเป็นคลินิกเทคนิคการแพทย์ส่วนตัวสามารถให้หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ในพื้นที่รับรองมาได้

ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ ถึง
สภาเทคนิคการแพทย์ 88/19 อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 6,10 กระทรวงสาธารณสุข ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทร 092-8498510
ภายใน 31 สิงหาคม 2563 ( นับตามตราประทับของที่ทำการไปรษณีย์ )

ผู้ที่มีความประสงค์สมทบกองทุนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 1420275372 ชื่อบัญชี ชื่อบัญชีสภาเทคนิคการแพทย์เพื่อผู้ประสบภัย

รายการไฟล์แนบ :
แบบคำขอรับความช่วยเหลือ.pdf ( Filesize : 77 KB )