สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

เชิญส่งผลงานเข้าประกวดห้องปฏิบัติการวิถีใหม่ ๒๕๖๓

Admin |  2020-08-31 13:32:47 |  2730 |  0 |  0 

                                      สภาเทคนิคการแพทย์ ขอเชิญชวนนักเทคนิคการแพทย์ส่งผลงานเข้าประกวดห้องปฏิบัติการวิถีใหม่ ๒๕๖๓ โดยส่งผลงานได้   ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓  ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครและรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ

 

รายการไฟล์แนบ :
เอกสารหมายเลข 1. New Normal หลักเกณฑ์และเงื่อนไขก.pdf ( Filesize : 83 KB )
เอกสารหมายเลข 2.ใบสมัคร New Normal 2020.pdf ( Filesize : 137 KB )
เชิญประกวด New Normal 2020.pdf ( Filesize : 76 KB )