สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563

Admin |  2020-10-11 23:45:05 |  6725 |  0 |  0 

อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และสภาเทคนิคการแพทย์ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน งานมหกรรมคุณภาพห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 (Thailand LA Forum 2020) โดยในปีนี้มีหัวข้องานประชุมคือ "คุณภาพและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิถีใหม่ (Quality & Safety in New Normal Laboratory) เพื่อนำเสนอผลงานความสำเร็จหรือประสบการณ์ทางวิชาชีพเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันกับเพื่อร่วมวิชาชีพ ในวันที่ 23-24 พ.ย. 2563 ณ ห้องประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,000 บาท หนังสือเชิญ รายละเอียดโครงการและกำหนดการสามารถดูได้จากเอกสารแนบ สามารถลงทะเบียนได้ที่  http://www.mtc.or.th/reg_meeting_d.php?vtrain_id=4085

กำหนดการ LA  forum 2020  (24กย63)-1.png

Pages from กำหนดการ LA  forum 2020  (24กย63).jpg

รายการไฟล์แนบ :
โครงการ Thailand LA forum 2020 .pdf ( Filesize : 126 KB )
เชิญประชุม LA forum 2020.pdf ( Filesize : 155 KB )
กำหนดการ LA forum 2020 (24กย63).pdf ( Filesize : 75 KB )