สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 3/2563

Admin |  2020-10-21 14:25:53 |  1451 |  0 |  0 

สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 3/2563 ณ สนามสอบโรงพยาบาลราชวิถี และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในเอกสารแนบ และหากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คุณเตือนใจ พันชนะ หมายเลขโทรศัพท์ 086-025-9694

 

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครั้งที่ 3-2563 ( โร.pdf ( Filesize : 79 KB )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครั้งที่ 3-2563 ( คณ.pdf ( Filesize : 66 KB )