สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

รายชื่อหน่วยงานเข้าร่วมพิธีมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ

Admin |  2020-11-20 09:40:19 |  1542 |  0 |  0 

รายชื่อหน่วยงานเข้าร่วมพิธีมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ

การประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติครั้งที่ 9 ประจําปี 2563

(Thailand LA forum 2020)

LA-22.jpg

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศรายชื่อหน่วยงานเข้ารับใบรับรอง LA .pdf ( Filesize : 160 KB )