สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการจัดตั้ง การดำเนินการ การยกเลิกสถาบันที่ทำการอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่าง ๆ ของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๑๕๖๓

Admin |  2020-12-02 10:05:22 |  716 |  0 |  0 

รายละเอียดในเอกสารแนบ

ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการจัด.png

รายการไฟล์แนบ :
ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการจัด.PDF ( Filesize : 91 KB )