สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

การอบรม MTC-LA เดือนมกราคม 64

Admin |  2020-12-28 11:12:45 |  2087 |  0 |  0 

Picture1.jpg

- MTC-LA 01 รุ่นที่ 36  11 - 12 มกราคม 2564

——————————————————

- MTC-LA 08 Plus รุ่นที่ 20  28 - 30 มกราคม 2564

——————————————————

 @ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์   ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

 

ท่านสามารถโหลดแบบฟอร์มจอง รร.เบสท์เวสเทิร์น  ได้ที่เอกสารแนบบด้านล่างนี้

1555716113.jpg

 

รายการไฟล์แนบ :
แบบฟอร์มจองห้องโรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ -วันที่ 10 – 12 มกรา.._.pdf ( Filesize : 346 KB )
แบบฟอร์มจองห้องโรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ -วันที่ 27 - 30 มกรา.._.pdf ( Filesize : 346 KB )