สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศเลื่อนการจัดอบรมในหลักสูตร MTC-LA 2564 เนื่องด้วยสถาการณ์การระบาดของโรค COVID-19

Admin |  2021-01-05 00:55:54 |  1273 |  0 |  0 

ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ ได้จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพทาง ห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง จํานวน 4 หลักสูตร ในปี พ..2563 นั้น เนื่องจากสถานการณ์การ ระบาดของ COVID-19 สภาเทคนิคการแพทย์จึงขอเลื่อนการอบรม MTC-LA ทุกหลักสูตร ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศเลื่อนอบรม mtc-la 2564.pdf ( Filesize : 79 KB )