สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศเลื่อนการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

Admin |  2021-01-05 01:02:01 |  1001 |  0 |  0 

ตามที่อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์ ได้กําหนดการตรวจ ประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการในเดือนมกราคม 2564 และเดือนถัดไปแล้วนั้น เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพขอแจ้งเลื่อนกําหนดการ การตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ทางอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ จะแจ้งกําหนดการเข้าตรวจประเมินใหม่เมื่อสถานการณ์ คลี่คลายแล้ว

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศเลื่อน ตรวจ LA จาก covid-19.pdf ( Filesize : 80 KB )