สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

โครงการอบรม MTC-LA Online 2564

Admin |  2021-02-03 13:49:28 |  2013 |  0 |  0 

Picture1.jpg

                   สภาเทคนิคการแพทย์ขอเรียนเชิญ  นักเทคนิคการแพทย์  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  เข้ารับการ อบรมตามหลักสูตร  การพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องแบบ online โดยมีทั้งหมดจำนวน 2 หลักสูตร ในปี พ.ศ.2564   (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)   

โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บ  www.mtc.or.th   

หรือตาม  link นี้    http://www.mtc.or.th/training_list.php

 

 

           

 

 

 

 

รายการไฟล์แนบ :
เชิญเข้าอบอรม MTC-LA online 2564 .pdf ( Filesize : 147 KB )
โครงการ MTC-LA 01 Online.pdf ( Filesize : 99 KB )
โครงการ MTC-LA 09 online 2564.pdf ( Filesize : 155 KB )