สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์โดยคณะสหเวชศาสตร์ ม.ปทุมธานี

Admin |  2021-03-11 22:41:50 |  679 |  0 |  0 

คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์โดยคณะสหเวชศาสตร์ ม.ปทุมธานี สำหรับปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นการรับรองเป็นปีแรก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศ ให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอ.pdf ( Filesize : 71 KB )