สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ปรับปรุงโครงการอบรมมาตรฐานงานเทคนิคกา 2564

Admin |  2021-04-22 14:11:36 |  1633 |  0 |  0 

ปรับปรุงโครงการอบรมมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

                                   

                       ด้วยสภาเทคนิคการแพทย์  ได้จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง จำนวน 4 หลักสูตร ในปี พ.ศ.2564   เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19  สภาเทคนิคการแพทย์จึงขอเปลี่ยนแปลงการอบรมแต่ละหลักสูตรรายละเอียดตามเอกสารแนบ  และสำหรับหลักสูตรมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์  และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ (MTC-LA 01) ทางสภาเทคนิคขอยกเลิกจัดอบรมทุกรุ่นโดยปรับหลักสูตรเป็น online แทน

                       ท่านสามารถลงทะเบียนอบรมหลักสูตรได้ที่เว็บ  www.mtc.or.th   

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-0266491 ต่อ 104   หรือ 081-4899648  ติดต่อ นายสารัตน์  อาลีมีน  ในวันและเวลาราชการ

รายการไฟล์แนบ :
MTC-LA 2564 .pdf ( Filesize : 86 KB )
ปรับปรุงโครงการอบรมมาตรฐานงานเทคนิคกา.pdf ( Filesize : 55 KB )
เปลี่ยนวัน.jpg ( Filesize : 174 KB )
เพิ่มรุ่น.jpg ( Filesize : 157 KB )