สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ขอเชิญร่วมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครในโครงการสมาพันธ์วิชาชีพ รวมใจสู้ภัยโควิด 19

Admin |  2021-04-29 15:58:09 |  2137 |  0 |  0 

สมาพันธ์สภาวิชาชีพขอเชิญท่านแจ้งความประสงค์เป็นอาสาสมัครจิตอาสา ในการร่วมปฏิบัติภารกิจ เพื่อช่วยแก้ปัญหาในสถานะการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่าง

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvI65kqWyuJNw0wPQhZbokaqzWyfgum3JQ9a7LVB9U8NYIFg/viewform