สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นการเก็บ Nasopharyngeal Swab ภาคสนามเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ ๓

Admin |  2021-05-19 15:41:02 |  3183 |  0 |  0 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นการเก็บ Nasopharyngeal Swab ภาคสนามเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่านสามารถตรวจสอบได้ในเอกสารแนบ สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อกรุณารอสมัครในรอบถัดไป ทั้งนี้หากมีการสละสิทธิ์ทางสภาฯ จะติดต่อผู้ที่ลงทะเบียนในลำดับถัดไป

รายการไฟล์แนบ :
swab รุ่น 3 Online .pdf ( Filesize : 69 KB )
swab รุ่น 3 Onsite.pdf ( Filesize : 48 KB )