สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประชาสัมพันธ์รายชื่อคลินิกเทคนิคการแพทย์เอกชนที่ให้บริการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ในเขตกทม.และนนทบุรี

Admin |  2021-05-22 16:04:07 |  40165 |  0 |  0 

สภาเทคนิคการแพทย์ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อคลินิกเทคนิคการแพทย์เอกชนที่ให้บริการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ในเขตกทม.และนนทบุรี ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และมีความร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนในการจัดหาเตียงให้ผู้ติดเชื้อ เพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไป รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

 

รายการไฟล์แนบ :
640513 RT-PCR Private Lab in BKK-Nont.pdf ( Filesize : 502 KB )