สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 1/2564

Admin |  2021-06-01 14:35:10 |  4300 |  0 |  0 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อในเอกสารแนบ มีสองไฟล์ สำหรับผู้ที่เคยสอบแล้วและผู้ที่ยังไม่เคยสอบ หากไม่พบรายชื่อกรุณาติดต่อ น.ส.เตือนใจ พันชนะ โทรศัพท์ 086-025-9694

รายละเอียดการสอบจะประกาศหลังวันที่ 3 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

รายการไฟล์แนบ :
license_exam_เคยสอบแล้ว.pdf ( Filesize : 135 KB )
license_exam_สอบครั้งแรก.pdf ( Filesize : 228 KB )