สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นการเก็บ Nasopharyngeal swab รุ่นที่ 4

Admin |  2021-06-03 22:59:00 |  1927 |  0 |  0 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นการเก็บ Nasopharyngeal swab รุ่นที่ 4 กรุณาตรวจสอบรายชื่อในเอกสารแนบ

รายการไฟล์แนบ :
swab - รุ่น 4 online.pdf ( Filesize : 118 KB )
swab - รุ่น 4 onsite.pdf ( Filesize : 48 KB )