สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นการเก็บ nasopharyngeal swab ภาคสนามเพื่อส่งตรวจห้องปฏิบัติการโรค COVID-19

Admin |  2021-06-17 15:19:01 |  1467 |  0 |  0 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นการเก็บ nasopharyngeal swab ภาคสนามเพื่อส่งตรวจห้องปฏิบัติการโรค COVID-19 กรุณาตรวจสอบรายชื่อในไฟล์แนบ

รายการไฟล์แนบ :
swab5-onsite.pdf ( Filesize : 50 KB )
swab5-online.pdf ( Filesize : 62 KB )