สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ผู้สมัครสอบความรู้ทางเทคนิคการแพทย์รอบ 1/2564 สามารถแจ้งความประสงค์ขอเลื่อนสอบได้ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564

Admin |  2021-06-24 07:37:22 |  637 |  0 |  0 

ท่านสามารถแสดงความประสงค์เลื่อนสอบรอบ 1/2564 โดยไม่นับว่าขาดสอบหรือสอบไม่ผ่าน ไปยังรอบที่ 2/2564 หรือ 3/2564 โดยท่านไม่ต้องทำการสมัครสอบใหม่ ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUMSzp_Jzepgz-hIJy8SjiT88Ud-b7uaeARRcmuxKFtxWG7A/viewform?usp=sf_link