สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบความรู้เทคนิคการแพทย์รอบ 1/2564 และข้อมูลสนามสอบออนไลน์

Admin |  2021-07-02 01:23:41 |  1360 |  0 |  0 

กรุณาตรวจสอบรายชื่อและสนามสอบของท่านและเข้าสอบในระบบ Zoom ตามที่กำหนด ตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับทำข้อสอบและการใช้โปรแกรม Zoom ให้พร้อมก่อนเข้าทำการสอบ

ตรวจสอบอีเมลและรหัสผ่านให้พร้อมผ่านในวันที่ 3 ก.ค. 2564 เวลา 12.00 น. และติดตั้งโปรแกรม Zoom รุ่นล่าสุดเพื่อป้องกันปัญหาขณะสอบและศึกษากติกาก่อนการสอบเพื่อการเตรียมพร้อม

โปรดบันทึกชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของกรรมการคุมสอบไว้สำหรับกรณีฉุกเฉิน

รายการไฟล์แนบ :
site-lists.pdf ( Filesize : 173 KB )
participants_sites_summary_final.pdf ( Filesize : 359 KB )