สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกวดคุณภาพท่ามกลางวิกฤต 2021

Admin |  2021-07-14 10:45:37 |  1147 |  0 |  0 

ประกวดคุณภาพท่ามกลางวิกฤต 2021.jpg

                         ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ส่งผลงานเข้าประกวดผลงานคุณภาพท่ามกลางวิกฤตโรคอุบัติใหม่ 2564   โดยส่งผลงานถึงสภาเทคนิคการแพทย์ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564  ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศทุกประเภทจะได้รับเชิญให้มานำเสนอผลงานในงานประชุมมหกรรมคุณภาพ และมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ  ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564 ( Thailand LA forum 2021 ) ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2564  ณ   อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี      (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 

รายการไฟล์แนบ :
ประกวดคุณภาพท่ามกลางวิกฤต 2021.pdf ( Filesize : 211 KB )