สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศรับสมัครและการสอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2564

Admin |  2021-07-21 21:34:34 |  2601 |  0 |  0 

สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศรับสมัครสอบวัดความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 2/2564 โดยสามารถสมัครในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 2564 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ สำหรับผู้ที่สมัครสอบรอบ 1/2564 และได้แจ้งเลื่อนสอบ สามารถแจ้งความประสงค์การสอบรอบที่ 2/2564 ได้ที่ https://forms.gle/wjdqNjewi3uqWE6C9 โดยไม่ต้องสมัครสอบและจ่ายค่าธรรมเนียมใหม่

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศรับสมัครสอบ ครั้งที่ 2-2564.pdf ( Filesize : 428 KB )