สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

โครงการประชุมมหกรรมคุณภาพห้องปฏิบัติการระดับชาติครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๔ ในรูปแบบ Virtual Conference

Admin |  2021-10-07 09:27:20 |  801 |  0 |  0 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์และอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ จึงได้มีมติในการจัดงานประชุม มหกรรมคุณภาพห้องปฏิบัติการระดับชาติครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๔ ในรูปแบบ Virtual Conference ในวันที่ 20 - 21 พ.ย. 2564 รายละเอียดโครงการในเอกสารแนบ โดยมีค่าลงทะเบียน 800 บาท ทั้งนี้วิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานจะแจ้งให้ทราบต่อไป

รายการไฟล์แนบ :
Thailand LA forum 2021 .pdf ( Filesize : 353 KB )