สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียน ครั้งที่ 1/51

Admin |  2008-02-08 00:00:00 |  556 |  0 |  0 

 เมื่อ 8 ก.พ. 51 สภาเทคนิคการแพทย์ ออกประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ครั้งที่ 1/51 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงแจ้งมาเพื่อให้ผู้สอบผ่านดำเนินการตามขั้นตอนในประกาศได้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

รายการไฟล์แนบ :
annouce1-51.pdf ( Filesize : 169 KB )